Služby

PROFESIONÁLNÍ KONDIČNÍ PŘÍPRAVA

Každý sport má své specifické tréninkové požadavky a každý profesionální kondiční trenér musí umět tyto individuální potřeby respektovat. Proto se ve své praxi zaměřuji vždy na komplexní rozvoj vnitřních předpokladů efektivního osvojování pohybových dovedností potřebných pro daný sport. Cílem dobrého kondičního trenéra by neměla být pouhá svalová hypertofie či vytrvalost, ale komplexní svalová funkčnost. To znamená vycházet z takové metodiky plánování, která umožní naučit „svaly“ pracovat v různých funkčních řetězcích a režimech. Každého sportovce se snažím připravit všestranně a tedy tak, aby se své pohybové dovednosti charakteristické pro daný sport učil rychleji, trvaleji a na kvalitativně vyšší úrovni. S těmito principy vás seznámím už na úvodním tréninku a každý další trénink je budeme jenom prohlubovat.

V kondiční přípravě mám zkušenosti především s přípravou:

 • tenisté ve věku 5+
 • hokejisté ve věku 7+
 • basketbal
 • golf
 • fotbal

SLUŽBY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

U běžné populace se nejčastěji setkávám s požadavkem na zredukování tělesné hmotnosti a zlepšení základní kondice. Bohužel málokdo má představu o tom, jak by měl vypadat správně vedený trénink, který respektuje individuálně rozdílnou úroveň pohybových dovedností daného klienta. U sestavování tréninkového plánu je nutné postupovat metodicky tak, aby se úroveň výkonnosti zvyšovala postupně, bez patologických změn hybného aparátu. Bohužel, toto u nás zatím není běžná praxe ani u „certifikovaných“ trenérů. Pod mým vedením, bude každá vaše tréninková jednotka sestavena tak, aby pro vás byla pohybově dostupná, zábavná a současně i efektivní.

Tréninkové jednotky zaměřuji především na:

 • Úpravu individuálních posturálních stereotypů (vzpřímené držení těla, správná kloubní konfigurace v běžných pohybových úkonech atd.)
 • Zvýšení svalové síly a prevence svalové atrofie
 • Zvýšení úrovně svalové vytrvalosti
 • Zvýšení úrovně kloubní stability a mobility
 • Upravení tonické nerovnováhy mezi svaly (horní zkřížený syndrom, dolní zkřížený syndrom atd.)
 • Správnou břišní hydrauliku (zdravé dýchání) a dynamickou „dechovou“ stabilitu
 • Zlepšení svalové definice, redukování podkožního tuku atd. považuji za samozřejmost.

POSKYTUJI ZÁZEMÍ V OBLASTECH

 • Diagnostika pohybového aparátu. 
 • Sestavení tréninkového plánu - správná periodizace tréninku a volba cviků (série, opakování, nastavení zátěže, pauzy, ...).
 • Korekce provedení cviků – technika.
 • Prevence přetížení, ladění sportovní formy, hledání příčiny výkonnostních problémů.
 • Řešení chronických obtíží pohybového aparátu.
 • Řešení dalších specifických otázek a problémů souvisejících s vaším tréninkem a sportovním výkonem.
 • Motivace, vytváření a osvojování správných návyků.

ZAMĚŘUJI SE

 • věková kategorie od 3 let

SPOLUPRACUJI S TÝMEM PROFESIONÁLŮ

 • výživa a zdravý životní styl - Jakub Přibyl - www.vyzivapro.cz
 • fyzioterapie - Roman Karpíšek
 • masáže - Ladislav Vencálek - www.vencalek.com
 • antropomotorika - PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
 • anatomie, fyziologie, kineziologie - MuDr. Radek Matlach - www.matlach.cz
 • odborný konzultant v oblasti sportovního tréninku - PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.